Technický dotazník

Zpracovávám...

Jde nám o získání maximálního počtu informací pro vypracování technického návrhu a nepředpokládáme, že dotazník bude z Vaší strany kompletně vyplněn. Proto prosíme doplnit jen Vámi požadované, důležité a Vám známé technické parametry jeřábu a rozměry, které je nutno znát při instalaci jeřábu do nových či stávajících pracovních prostorů.

Údaje o zákazníkovi

název společnosti
kontaktní osoba
e-mail
telefon
počet ks poptávaného zařízení

* Takto označené položky je nezbytné vyplnit.

Specifikace jeřábu

Typ jeřábu a pohonu 
typ jeřábu


jerab-mostovy2

jerab-portalovy2


6-sloupovy-otocny

specifikace

pohon  
Použití jeřábu 
 Krátký popis zařazení jeřábu do technologického procesu, speciální požadavky, atd..
Specifikace režimu provozu 
počet dní práce za rok
počet provozních cyklů/hod.
koeficient zatížení (střední zatížení/max. zatížení)*100
životnost jeřábu (počet let)
provoz jeřábu

čas od času
 pravidelný přerušovaný
pravidelný těžký

Pracovní prostředí

práce uvnitř venku
prostředí čisté prašné
agresivní (upřesnit)
teplota prostředí (°C)
nebezpečí požáru
nebezpečí výbuchu
Údaje pro drapákové jeřáby 
lanový drapák
hydraulický (motorový) drapák
objem (m3)
druh převáženého materiálu
sypná měrná hmotnost (t/m3)
výkon jeřábu (t/hod)
střední výška zdvihu drapáku (m)
střední délka pojezdu kočky v pracovním cyklu (m)
střední délka pojezdu jeřábu v pracovním cyklu (m)
 Technická charakteristika 
nosnost hlavního zdvihu (t)
nosnost pomocného zdvihu (t) 
rychlost hlavního zdvihu (m/min)
rychlost pomocného zdvihu (m/min)
rychlost pojezdu kočky (m/min)
rychlost pojezdu jeřábu (m/min)
výška hlavního zdvihu (m)
výška pomocného zdvihu (m)
otáčky ramene otočného jeřábu (ot/min)
Zařízení pro uchopení břemene 
hlavní zdvih


pomocný zdvih dvojtý hák
jednoduchý hák
Jiné typy zařízení pro uchopení břemene 
drapák dvoučelisťový lanový
vícečelisťoový lanový
jednolanový
dvoučelisťový hydraulický
vícečelisťový hydraulický 
magnet (upřesnit typ)
kleště (upřesnit typ)
traverza (upřesnit typ)
vidlicový záchyt (upřesnit typ)
pákový záchyt (upřesnit typ)
jiné (upřesnit)
Řízení jeřábu 
Řízení jeřábu  kabina jeřábníka
podvěsný řídící panel
dálkové ovládání (rádio)
kombinace rádia/nouzově podvěsný panel
kombinace rádia/kabina 
Umístění kabiny pod plošinou mostu na straně protilehlé hlavní troleji
pod plošinou mostu na straně hlavní troleje
ve středu rozpětí
na rámu kočky
Typ řídícího panelu nepohyblivý
pojízdný podél rozpětí mostu (ruční posun)

Napájení jeřábu

silový obvod
řídící obvod-nabízíme 230V, 50Hz
Hlavní trolej (přívod proudu)
Hlavní trolej (přívod proudu) stávající
nabídnout
krytá
kabelová shrnovací
kabelový buben
počet vodičů
délka hlavní troleje (m)
počet napájecích míst
celkový příkon jeřábů na jedné jeřábové dráze (kW)

Speciální příslušenství

kabina jeřábníka klimatizace
topení
ventilátor

váhy hlavního zdvihu

speciální požadavky na signalizační zařízení
jiné požadavky na speciální příslušenství

engineering a dodávky speciálních mostových jeřábů

Dodávky technologických jeřábů jak do starších technologií výroby primárního hliníku (Soederberg), tak do moderních technologií – předem vypalované anody.